ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

آموزش سریع اکسل - حسابداری دولتی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پیشنهاد میکنیم از قسمتهای مختلف سایت بازدید نمایید.

Formula bar (نوار فرمول) فیلد خالی بالا که برا ی درج فرمول و نیز نشان دادن محتویات یک سلول بکار می رود (گاهی عددی که در یک سلول دیده می شود یک عدد خالی نیست یعنی حاصل یک فرمول است نه اینکه مستقیما تایپ شده باشد در این گونه موارد با انتخاب این سلول فرمولی که این عدد از آن بدست آمده است در نوار فرمول دیده می شود.

Status bar (نوار وضعیت) نوار کوچکی در پایین ترین قسمت صفحه که رو شن بودن برخی کلیدها و نیز مشغول بودن اکسل هنگام انجام کاری را اعلام می دارد

Windows in Taskbar (ویندوز در نوار وظیفه) اگر این گزینه تیک داشته باشد برای هر قایلی که در اکسل باز می کنید یک قسمت در taskbarویندوز به این فایل اختصاص می یابد در غیر این صورت همه فایلها به صورت یک آیکون اکسل در یکجا نشان داده می شوند


Comments (توضیحات): اگر روی یک سلول راست کلیک کنید و از آن گزینه Comments را انتخاب کنید می توان برای سلول توضیحاتی درج کرد. وجود این توضیحات به صورت یک علامت قرمز رنگ در کنار سلول مشخص می شود با بردن ماوس روی سلول توضیحات نشان داده می شود. در این قسمت می توان تنظیماتی برا ی این خاصیت اکسل درج کرد.

None: نه علامت نه توضیح هیچ کدام نشان داده نشوند.

Comment indicator only: فقط علامت نشان داده شود.

Comment & indicator: هم علامت و هم توضیحات نشان داده شوند

Objects (اشیاء) برای نشان دادن یا ندادن نمودارها و اجزای گرافیکی موجود در فایل بکار می رود

Show all: همه اجزای گرافیکی نشان داده می شوند

Show placeholders: نمودارها به صورت یک مستطیل سیاه دیده می شوند تا هنگامی که روی آنها کلیک کنیم تا دیده شوند روشی مفید برای کامپیوترهای با پردازنده ضعیف

Hide all: پنهان کردن همه موارد گرافیکی

Windows options (گزینه های پنجره)

Page breaks (قطع صفحه ها): برای نشان دادن محل قطع صفحات هنگام چاپ که به صورت نقطه چین در کاربرگ دیده می شود

Formulas (فرمولها): گاهی می خواهیم که به جای نتایج فرمولها خود فرمول را در سلول ببینیم این گزینه را فعال می کنیم تا در سلولها فرمولها دیده شوند

Gridlines (خطوط شطرنجی) اگر می خواهید یک صفحه سفید سفید داشته باشید این گزینه را غیر فعال کنید

Row & column headers (ردیف و عناوین ستونها) برای نشان دادن شماره سطرها و نام ستونها در بالا

Outline symbols (نمایش نگهدارنده های جا) شما می خواهید اطلاعاتی را در اکسل به شخص دیگری ارائه دهید اما از شلوغی بیش از حد کاربرگتان به ستوه آمده اید برای خلاصه تر کردن اعداد و ارقام از این گزینه استفاده کنید برای استفاده از این امکان مفید اکسل به منوی Data بروید و از آن group and outline  را انتخاب کنید(البته قبلا دادهای جزئی را انتخاب کنید) سپس گزینه گروه را انتخاب کنید و بسته به اینکه می خواهید به صورت ستونی خلاصه کنید یا به صورت ردیفی از پنجره باز شده گزینه مورد نظر را انتخاب کنید با این عمل اطلاعات مخفی خواهند شد و اگر به آنها نیاز پیدا کردید با یک کلیک ساده ماوس همه آنها نمایش داده می شوند (مثال:یک عددی داریم که حاصل جمع چندین عدد دیگر است ما می خواهیم فقط این عدد را نمایش دهیم ولی اگر کسی بخواهد بداند این عدد از کجا آمده است می تواند با کلیک روی مربعی که در کنار کاربرگ و در کنار موارد پنهان شده به اطلاعات دسترسی داشته باشد) خوبی این روش این است که می توان به صورت تودرتو نیز این عمل را انجام داد.

Zero values (مقادیر صفر) برای نشان دادن صفرها یا خالی گذاشتن سلول در صورت تایپ صفر در سلول

Horizontal scroll bar (نوار پیمایشگر افقی) اسکرول افقی صفحه که در پایین و در سمت راست قابل مشاهده است

Vertical scroll bar (نوار پیمایشگر عمودی) اسکرول عمودی صفحه که در کنار صفحه قابل مشاهده است

Sheet tabs (بندهای صفحه) علامت های کوچک در پایین و سمت چپ که معرف هر ورقه از فایل می باشد

Gridlines color (رنگ خطوط راهنما) می توانید رنگ خطوط شطرنجی صفحه را تعیین کنید آبی را امتحان کنید خوشتان می آید

Calculation (محاسبه)

Automatic (خودکار) انجام خودکار محاسبات

Automatic except tables (خودکار به جز جدولها) همه محاسبلات به صورت خودکار انجام می شوند اما جداول نه

Manual (دستی) محاسبات به صورت دستی انجام می شود هر وقت مایل باشیم می توانیم کلید F9 را فشار دهیم

Recalculate before save (محاسبه مجدد پیش از ذخیره) که اگر فراموش کنیم و دوباره محاسبات را انجام ندهیم موقع ذخیره و موقع بستن فایل عملیات محاسبه را انجام می دهد

Calc Now (F9) (هم اکنون محاسبه شود) برای محاسبه دستی این کلید را فشار می دهیم یا همان F9 را می زنیم

Calc Sheet (محاسبه ورقه) اگر چندین ورقه حجیم دارید و می خواهید فقط یکی از آنها را محاسبه مجدد نمائید از این گزینه استفاده کنید

Iteration (تکرار) گاهی پیش می آید که ما اشتباها یا عمدا یک فرمول ارجاع به خود (دوار) ایجاد می کنیم مثلا در خانه اول تایپ می کنیم که =A1+A1 این فرمول ابتدا به تعداد دفعاتی که در زیر تنظیم خواهیم کرد دور می زند اما بعد از آن اکسل پیغام خطا می دهد

Maximum iterations (بیشترین تکرارها) این عدد همان عدد تکرار در مطلب بالاست

Maximum change (بیشترین تغییر) هر گاه در یک فرمول دوار خواه ارجاع به خود یا ارجاع به یک سلول دیگر عملیات محاسبه در دو صورت متوقف می شود اول آنکه از تعداد عدد تنظیم شده در بالا بیشتر دور بزند یا اینکه تغییر در نتیجه فرمول در هر بار دور کمتر از عددی باشد که در این جا تنظیم می شود (مثلا اگر کمتر از 001/0 باشد محاسبه متوقف می شود)

Workbook options (گزینه های کتاب کار)

Update remote references (به هنگام درآوری مراجع دور دست) گاهی مراجع از یک فایل دیگر انتخاب می شوند

Precision as displayed (صحت به عنوان نمایش داده شده) برای دقت اعداد بکار می رود زیاد مطمئن نیستم

1904 date system ( سیستم تاریخ 1904) آغاز تاریخ را از 1900 به 1904 تغییر می دهد نمی دانم چرا چه ضرورتی دارد؟

Save external link values (ذخیره مقادیر پیوند خارجی) برای ذخیره مفادیری لینک هایی است که به فایل های دیگر ارجاع داده ایم

Accept labels in formulas (پذیرش برچسب ها در فرمولها) درج نام نواحی در فرمولها .اگر برای سلول یا سلولهایی نامی انتخاب کنید هنگام درج فرمول از نام آن سلول استفاده می شود.برای نام گذاری از گزینه insert سپس name استفاده می کنیم و سپس تعریف نام برای سلول را انجام می دهیم

Edit (ویرایش)

 Edit directly in cell (ویرایش بطور مستقیم در سلول) با فعال کردن این گزینه برای ویرایش یک سلول می توان در آن دوبل کلیک کرد اگر این گزینه غیر فعال شود برای ویرایش مجبوریم که ابتدا سلول را انتخاب کنیم و بعد در نوار فرمول به ویرایش آن بپردازیم.

Allow cell drag and drop (اجازه دادن کشیدن و رها کردن سلول) اگر این گزینه فعال باشد خیلی راحت می شود سلولی را کپی کرد اگر دقت کرده باشید هنگام تایپ در سلول در قسمت پایین سلول و در یک گوشه آن یک مربع کوچک دیده می شود اگر ماوس را روی آن ببریم تغییر شکل می دهد آنرا بگیرید و بکشید می بینید که محتویات سلول به سلولهای دیگر کپی می شود. ( البته این مربع کوچک کارهای بسیار بزرگ دیگری نیز می تواند انجام دهد )

Alert before overwriting cells (هشدار پیش از نونویسی سلولها) قبل از کپی کردن محتویات در یک سلول اگر آن سلول خالی نباشد به ما هشدار داده می شود

Move selection after Enter (انتقال انتخاب پس از وارد نمودن) اگر می خواهید بعد از ویرایش یا تایپ یک مطلب در یک سلول و زدن اینتر از سلول فعلی جابه جا نشوید این گزینه را غیر فعال کنید اگر هم می خواهید که پس از زدن اینتر به جهت خاصی حرکت کنید در کادر کرکره ای آنرا انتخاب کنید

Direction (جهت) جهت حرکت سلول فعال پس از زدن اینتر که در بالا اشاره شد

Fixed decimal (اعشار ثابت) اگر همه اعداد شما دارای مثلا 3 رقم اعشار هستند نیازی نیست که برای همه آنها ممیز را وارد کنید بلکه این گزینه را فعال می کنیم و در کارد مقابل آن میزان اعشار را 3 تعیین می کنیم سپس شروع به وارد کردن اعداد می کنیم.به این صورت که مثلا عدد 356/25 را به صورت بدون ممیز یعنی 25356 وارد می کینم اکسل سه رقم از راست شمرده و ممیز می زند.یا مثلا برای عدد 006/0 کافی است تایپ کنیم 6 و بعد اینتر. اکسل سه رقم می شمارد و چون دو رقم کم می آید خودس دو تا صفر اضافه می کند و ممیز می زند. زندگی بسیار شیرین می شود مگه نه !

Cut, copy, and sort objects with cells (برش رونوشت و مرتب سازی اشیا با سلولها) هنگام کپی و برش سلولها اجزای گرافیکی آنها را نیز اعمال می کند یعنی با تمامی اشیا موجود در سلول کپی می شود

Ask to update automatic links (برای بهنگام درآوری پیوندهای خودکار پرسش نمایید) برای اینکه از آخرین تغییرات در لینکهایی که به فایل های دیگر داشته ایم باید آنها را بهنگام دربیاوریم.

Provide feedback with Animation (بازخورد را با تصاویر متحرک فراهم آورید) اگر دقت کنید هنگام اصاقه کردن یک ستون یا سطر این عمل با یک عمل گرافیکی همراه است. یعنی تمام ستونها یا سطرها به طرف دیگر هل داده می شوند در کامپیوترهای ضعیف این کار باعث هنگ می شود برای همین اگر کامپیوتر ضعیفی دارید این گزینه را از کار بیاندازید

Enable AutoComplete for cell values (فعال ساختن تکمیل خودکار برای مقادیر سلول) در یک سلول تایپ کنید آمار 80 و بعد اینتر را بزنید هنگام تایپ در سلول بعدی اگر تایپ کنید آ خود اکسل بقیه کلمه ای را که با حرف آ شروع شده است را برای شما نشان داده و سلول را پر می کند این روش بسیار مفید در تایپ اسامی طولانی خیلی به درد می خورد باور کنید!

Extend list formats and formulas (گسترش فرمولها و شکلبندی محدوده داده ها) اگر در یک سلول فرمتی را اعمال کنید این گزینه باعث می شود که در سلولهای بعدی نیز این رویه ادامه پیدا کند البته سلولهای یک لیست اینطوری هستند برای تعییت یک لیست به منوی data و سپس list بروید

Enable automatic percent entry ( فعال نمودن ورودی درصد خودکار) اگر سلولی با فرمت درصد داشته باشیم آنگاه فعال بودن این گزینه باعث خواهد شد که اعداد کمتر از 1 در 100 ضرب شوند و اگر غیر فعال شود اعداد بزرگتر از یک را نیز در 100 ضرب می کند مثلا اگر 3 بزنید 300 درصد نمایش می دهد

Show Paste Options buttons (نمایش دکمه های گزینه های جای گذاری) اگر خانهای را با یک فرمت خاصی کپی کنید هنگام paste در یک سلول جدید در کنار سلول یک مربع ظاهر می شود که با کلیک روی آن می توان تعیین کرد که محتویات این سلول با فرمت سلول قبلی باشد و یا نه و خیلی چیزهای دیگر فعال کردن این گزینه برای ظاهر شدن این مربع می باشد

Show Insert Options buttons (نمایش دکمه های گزینه های درج) اگر بخواهید کنار یک سطر یا ستونی که فرمت خاصی دارد یک سطر یا ستون اضافه کنید یک مربع با علامت جارو پدیدار می شود که در آن حفظ شکل بندی مثل سطر یا ستون مجاور یا عدم حفظ شکل بندی و... وجود دارد این گزینه کار این مربع را تنظیم می کند

General (کلی)

 R1C1 reference style (سبک مرجعC1R1) در این سبک به جای حروف در نامگذاری بالای ستونها از اعداد استفاده می شود

Ignore other applications (نادیده گرفتن برنامه های کاربردی دیگر) اگر از اکسل چیزی را به خارج آن کپی کنید مثل یک برنامه دیگر ، این گزینه باعث می شود که این رد و بدل ها متوقف شود

Function tool tips (نکته های مهم ابزار تابع) اگر لحظه ای ماوس را روی یکی از اشکال نوارهای ابزار قرار دهید توضیح مختصری راجع به آن در زیر آن شکل مشاهده می کنید.

Recently used file list (لیست پرونده های اخیرا استفاده شده) تعداد پرونده ای را که به اکسل اجازه می دهید در منوی فایل نشان دهد را تعیین می کینم

Prompt for workbook properties (تقاضا برای ویژگیهای کتاب کار) با فعال کردن این گزینه به هنگام ذخیره کردن باید اطلاعاتی همچون نام طراح ، عنوان و... را در کادرهای مشخص شده وارد کنید

Provide feedback with sound (فراهم آوری بازخورد با صدا) افکت های صوتی را به هنگام برخی کارها ممکن می سازد بیشتر جنبه زیبایی دارد

Zoom on roll with IntelliMouse (نزدیکنمایی در چرخش با Intellimouse) اگر این گزینه فعال شود با چرخش توپی وسط ماوس می توان روی صفحه زوم به جلو یا عقب را انجام داد.البته بدون فعال کردن این گزینه هم می توان این کار را انجام داد برای این کار کلید Ctrl را نگه دارید و حال با توپی وسط ماوس زوم کنید.

Web Options (گزینه های وب) برای کسانی که می خواهند فایل های خودشان را روی وب بفرستند ابزارهای مفیدی دارد

Service Options (گزینه های خدمات) برای کسانی که به صورت گروهی کار می کنند یعنی کسانی در جاهی مختلف زمین روی یک فایل کار می کنند ابزارهای مفیدی دارد و نیز دارای گزینه های نظرسنجی مایکروسافت و... می باشد.

Sheets in new workbook (ورقه ها در کتاب کار جدید) تعداد ورقه ها را در فایل های بعدی تعیین می کند

Standard font (نوع خط استاندارد) لازم نیست که هر بار نو.ع خط خودتان را تعیین کنید با این گزینه می توان نوع خط پیش فرض را تعیین کرد (و البته اندازه آنرا نیز می توان مشخص نمود)

Default files location (محل پرونده پیش گزیده) محل نگهداری فایل ها را مشخص می کند

At startup, open all files in (گشودن همه پرونده ها هنگام راه اندازی در) مسیر یک پوشه را در این جا وارد کنید تا اکسل به هنگام شروع تمامی فایل ها را خودکار باز کند

User name (نام کاربر) نامی که در ویژگیهای فایل درج می شود بسته به نامی است که در اینجا تعیین می کنید

Transition (انتقال)

Save Excel files as (ذخیره پرونده های Excel بعنوان): اکسل می تواند هنگام ذخیره فایل این فایل را به فرمتهای مختلفی ذخیره کند اگر از یک نوع فرمت خاص زیاد استفاده می کنید این را همین جا تنظیم کنید

 Microsoft Excel menu or Help key (کلید منوMicrosoft office Excel) کلیدی را تعیین کنید که اگر آنرا فشار دهیم منو بار اکسل فعال می شود

Transition navigation keys (کلیدهای هدایت انتقالی) اینو نفهمیدم چی به چیه! آدم وقتی کم میاره باید بگه دیگه

Transition formula evaluation (ارزیابی فرمول انتقالی) اگر با lotus کار می کنید می توانید از این گزینه استفاده کنید این گزینه باعث می شود که فایل شما برای لوتوس قابل فهم شود برای این کار از مبنای 2 (0و 1) و اعمال بولی ریاضی استفاده می کند

Transition formula entry (ورودی فرمول انتقالی) اگر از لوتوس به اکسل فایلی را وراد کنید این گزینه فایل را به فرمتی که اکسل درک کند ترجمه می کند

Custom lists (لیستهای سفارشی)

List entries (ورودیهای لیست) اگر روی یک لیست کلیک کنید ورودیهای آنرا نشان می دهد

Add (افزودن) روی آن کلیک کنید تا بتوانید یک لیست جدید تعریف کنید. فرض کنید همواره مجبوریم که اسامی دانشکده های دانشگاه تبریز را وارد کنیم به جای اینکه هر بار بنویسیم ریاضی علوم فیزیک و... بهتر است که یک لیست ایجاد کنیم  روی add کلیک کنید سپس در قسمت ورودیهای لیست به ترتیب وارد کنید ریاضی بعد اینتر بزنید علوم اینتر و ... با این کار لیست دانشکده ها را به اکسل وارد کردیم حال چگونه از این استفاده کنیم در کار برگ وارد کنید ریاضی بعد اینتر بزنید در سلول ریاضی در قسمتی که مربع کوچک را می بینید ماوس را برده و فشار دهید و نگه دارید و پایین بکشید می بینید که لیست دانشکده ها به ترتیب در سلولهای دیگر وارد می شوند.این امکان بسیار جالب توجه است من خودم اخیرا متوجه شده ام و حالا می فهم که چقدر زحمت اضافی می کشیدم زندگی با این اکسل چقدر لذت بخشه.

Delete (حذف) اگر یک لیست را بخواهید حذف کنید به این دکمه مراجعه کنید

Import list from cells (وارد نمودن لیست از سلولها) اگر لیست را وارد کرده اید (مثل اسامی دانشکده ها) دیگر نیازی نیست که دوباره آنها را در این قسمت وارد کنید روی مربع مقابلش کلیک کنید حالا ماوس را روی لیست خودتون در کاربرگ بکشید (کلیک کنید و نگه دارید) با این کار لیست خودتون را وارد کرده اید به همین راحتی.

Import (وارد نمودن) البته بعد از مرحله بالا روی این کلیک کنید تا لیست شما به شمار لیستهای اکسل اضافه شود

Chart (نمودار)

(Not plotted (leave gaps (رسم نشده است ( فاصله ها را رها کنید)) متوجه نشدم چه تاثیری روی نمودار دارد

Zero (صفر) با سلولهای خالی مثل سلول حاوی صفر رفتار می شود

Interpolated (جا شده درون دیگری) این هم همین طور درنیافتم!

Plot visible cells only (رسم سلولهای قابل مشاهده فقط) که معلومه اگر سلولهایی را پنهان کنید در نمودار ظاهر نمی شونداگر این گزینه را انتخاب کنید. روش پنهان کردن هم این است که سطر یا ستون را انتخاب کنید راستکلیک کنید و پنخان کردن را انتخاب کنید(Hide) برای آشکار کردن باید دو طرف سطر یا ستون پنهان شده را انتخاب کنید و سپس راست کلیک و گزینه آشکار کردن

Chart sizes with window frame (اندازه های نمودار با قاب پنجره) نمودار را با اندازه صفحه اکسل تطبیق می دهد (fit)

 Show names (نمایش نامها) اگر فعال باشد به هنگام بردن ماوس روی یک نقطه از نمودار اسم آن نقطه را نشان می دهد

Show values (نشان دادن مقادیر) اگر فعال باشد به هنگام بردن ماوس روی یک نقطه از نمودار مقدار آن نقطه را نشان می دهد

Color (رنگ)

Standard colors (رنگهای استاندارد) رنگهای فعلی را نشان می دهد

Chart fills (پر کردن نمودار) رنگهای اصلی نمودارها را نشان می دهد

Chart lines (خطوط نمودار) رنگ خطوط نمودار ها راتعیین می کند

Modify (تغییر) برای تغییر هر یک از رنگ های سه قسمت بالا روی این کلیک کنید

Reset (بازنشاندن) اگر خراب کاری کردید و رنگهای عجیب و غریب را انتخاب کردید نگران نباشید با کلیک روی این گزینه رنگها مثل روز اول می شوند

Copy colors from (رونوشت رنگها از) برای کپی کردن رنگها از یک فایل دیگر بکار می رود برای این کار باید فایلی را که می خواهید از آن رنگها را بدزدید ببخشید کپی کنید باز کنید.

International (بین المللی)

Number handling (قسمت رسیدگی به اعداد)

Decimal separator (تفکیک کننده اعداد) برای ممیز زدن از این علامت استفاده می شود

Thousands separator (تفکیک هزار گان) برای جدا کردن اعداد به صورت سه رقمی استفاده می شود

Use system separators (استفاده از جداکننده های سیستم) از علائم ویندوز استفاده می کند

Printing (چاپ کردن)

Allow A4/Letter paper resizing (اجازه به اندازه نمودن مجدد کاغذ A4/Letter) بسته به استاندارد کاغذ شما نحوه چاپ را تغییر می دهد نه آنچه را که قرار است چاپ شود

Right-to-left (راست به چپ) از راست به چپ تایپ می کند

Left-to-right (چپ به راست)

Logical (منطقی) نمی دونم

Visual (بصری) اینم نمی دونم

View current sheet right-to-left (دیدن ورقه کنونی از راست به چپ) با انتخاب این گزینه اولین خانه در راست خواهد بود

Show control characters (نمایش نویسه های کنترل) اینم شرمندم

Save (ذخیره)

Save Auto Recover info every (ذخیره اطلاعات بازیابی خودکار هر) زمان بین ذخیره خودکار تا زمان دفعه بعدی را تعیین می کنید مثلا هر 5 دقیقه یکبار

Auto Recover save location (محل ذخیره بازیافت خودکار) محل ذخیره کردن فایل ها به صورت خودکار را تعیین می کند

Disable Auto Recover (ناتوان کردن بازیافت خودکار) بازیافت خودکار ار فقط برای این فایل غیر فعال می کند

Error checking (بررسی خطا)

Enable background error checking (بکار انداختن پس زمینه بررسی خطا) خطاها را بهنگام بیکاری اکسل بررسی می کند و خطاها را با علامت سبز در گوشه سلول گوشزد می کند

Error Indicator Color (رنگ نمایش دهنده خطا) رنگی که در بالا گفتیم سبز است را می توانید تغییر دهید

Reset Ignored Errors (بازنشاندن خطاهای نادیده گرفته شده) اگر بعضی خطاها را به اشتباهignore کرده اید روی این گزینه کلیک کنید

Rules (قوانین)

Evaluates to error value (ارزیابی مقدار خطا) اگر فعال باشد به بررسی کاربرگ از لحاظ خطا می پردازد

Text date with 2 digit years (تاریخ متن با سالهای 2 رقمی) تاریخ های دو رقمی را خطا می گیرد باید 4 رقمی باشند

Number stored as text (عدد ذخیره شده به عنوان متن) اگر یک عدد را به عنوان متن وارد کنیم (قبل از درج عدد علامت ' (آپوستروف) را قرار دهیم) خطا می گیرد

Inconsistent formula in region (فرمول نامتناقض در منطقه) امکانی بسیار جالب.توجه کنید.فرض کنیم دو ستون از اعداد را داشته باشیم و در ستون سوم جمع دو ستون قبلی را برای هر ردیف انجام می دهیم اگر در یکی از این ردیفها فرمولی متفاوت با فرمولهای موجود وارد کنیم اکسل این خطا را هشدار می دهد تا در صورت اشتباه آنرا اصلاح کنیم

Formula omits cells in region (حذف سلولها در منطقه توسط فرمول) اگر مثلا تایپ کنید =sum (A1:A8) ولی در سلول نهم هم عدد موجود باشد اکسل این از قلم افتادن را هشدار می دهد

Unlocked cells containing formulas (سلولهای قفل نشده شامل فرمولها) راست کلیک روی سلول و شکلبندی سلول و انتخاب حفاظت و سپس برداشتن تیک قفل کردن باعث می شود که سلول از حالت قفل رها شود این باعث خطا دادن اکسل می شود سوالی که پیش می آید این است که چه فرقی در قفل کردن و نکردن سلول هست؟ متوجه شدم که در یک حالت فرق می کند اگر ورقه را حفاظت کنیم در موقع حفاظت می توان تعیین کرد که مثلا سلولهای قفل شده حتی انتخاب هم نشوند و سلولهای قفل نشده انتخاب شوند در این صورت قفل کردن و نکردن سلول خیلی فرق می کند

Formulas referring to empty cells (فرمولهای مراجعه کننده به سلولهای خالی) اگر فرمول به یک سلول خالی ارجاع داده شود خطا می گیرد.

List data validation error (لیست خطاهای ارزیابی داده ها) خطاهای موجود در لیست ها را نشان می دهد

Spelling (املا)

Dictionary language (زبان واژه نامه) زبانی که لغات با آن چک می شوند را انتخاب کنید مثلا فارسی تا اشتباه تایپی نداشته باشید

Add words to (افزودن واژگان به) کلمات جدید را به این دیکشنری اضافه می کند چطوری ؟ روی کلمه ای که اشتباه تایپی گرفته شده است ( مثل علیرضا) راست کلیک کنید و از آن گزینه اضافه کردن به لغتنامه را انتخاب کنید

Suggest from main dictionary only (پیشنهاد فقط از واژ نامه اصلی) اگر می خواهید اکسل می تواند از لغتنامه های دیگر نیز پیشنهاداتی به شما بدهد برای این کار تیک این گزینه را بردارید

Ignore words in UPPERCASE (نادیده گرفتن واژه های با حروف بزرگ) در انگلیسی بکار می رود که بزرگ بودن حروف را نادیده می گیرد

Ignore words with numbers (نادیده گرفتن واژه های با شماره) کلمات همراه اعداد را اشتباه نمی گیرد

Ignore Internet and file addresses (نادیده گرفتن آدرسهای پرونده و اینترنت) آدرسهای اینترنتی لزوما لغات معنی درای نیستند ایمیل ها نیز همچنین پس این گزینه را فعال نگه دارید تا از خطا گرفته شدن این موارد در امان بمانید

AutoCorrect (گزینه های تصحیح خودکار) در انگلیسی به صورت خودکار حرف اول را بزرگ می کند و مواردی از این قبیل

Language-specific (مخصوص زبان) برای برخی زبانهای خاص بکار می رود

Security (امنیت)

File encryption settings for this workbook (تنظیمات پنهانی پرونده برای این کتاب کار)

Password to open (کلمه عبور برای گشودن) برای باز کردن فایل بکار می رود البته برای جلوگیری از باز کردن فایل

File sharing settings for this workbook section (تنظیمات اشتراک پرونده برای این کتاب کار)

Password to modify (کلمه عبور برای تغییر) فایل به صورت فقط خواندنی باز خواهد شد اگر رمز تغییر را ندانیم در این حالت اجازه تغییر در فایل را نداریم

Read-only recommend (فقط خواندنی توصیه شده) در بالا توضیح داده شد

Digital Signatures (امضای دیجیتالی) می توان در اینجا کسانی را که این فایل را امضای دیجیتالی کرده اند را دید و در صورت امکان امضای خودتان را نیز به آن اضافه کرد

Privacy options (گزینه های حریم خصوصی)

Remove personal information from this file on save (هنگام ذخیره، اطلاعات شخصی را از ویژگیهای پرونده خذف نمایید) اگر از منوی فایل گزینه properties را انتخاب کنید می توانید اطلاعات زیادی در مورد سازنده فایل و... پیدا کند برای جلوگیری از این کار و اینکه اطلاعات شما در اینجا ثبت نشود این گزینه را فعال کنید

Macro security (امنیت ماکرو) برای تنظیم سطح امنیتی ماکرو بکار می رود از آنجا که ماکروها هم می توانند حوی ویروس باشند پس سطح امنیتی را پایین نیاورید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مطالب کوتاه ولی خواندنی

۱- اگه در ستونی چیزی رو تایپ کنید و بعد بخواهید که پهنای ستون را برابر با اون متن تایپ شده دربیاورید باید به بالای ستون مربوطه رفته و نشانگر ماوس را بین دوستون (منظور جایی است که اسامی ستون ها مثل  A B نوشته شده است)ببرید تا علامت آن عوض شود حالا دوبل کلیک کنید ستون تغییر پهنا می دهد.این نکته در مورد تمام نرم افزارهای دیگر آفیس برقرار است. می دونم که می دونستید.

۲- اگه به یک سلول فرمتهای مختلفی اعمال کنید ( رنگ نوشته -رنگ سلول - سایز و نوع فونت و ...) و بخواهید این فرمتها را عینا به سلول یا سلولهای دیگر نیز اعمال کنید راه ساده اش این است که از فرمت پینتر( شکلبندی نقاش) استفاده کنید علامت آن مثل یک جارو است .اول روی سلول مبدا کلیک کنید بعد زوی علامت جارو در نوار ابزار کلیک کنید بعد روی سلول مقصد کلیک کنید. به همین راحتی .می دونم که می دونستید.

۳- اگه صفحه شما خیلی بزرگه و شما نمی تونید همه آن را در یک جا ببینید و یا شاید بخواهید یک قسمت از صفحه با جابه جا شدن در صفحه ثابت بماند تا بدانید اطلاعات زیرین مربوط به کدام ستون و کدام مطلب است. راه حل آن انجماد چارچوب است (freeze panes).در این روش روی یک سلول کلیک کنید بعد از منوی window گزینه freeze panes را انتخاب کنیددر این حالت دو خط در سمت چپ و بالای سلول انتخابی ایجاد می شوند که صفحه شما را به چهار قسمت تقسیم می کنند (البته غیر مساوی) برای تقسیم صفحه به چهار قسمت مساوی باید اولین سلول ردیف اول ( یعنی سلول A1) را انتخاب کنید و بعد هم باقی ماجرا ها....این خیلی ساده بود می دونم که می دونی مگه نه ؟

 ۴- گزینه spilt در همون منوی window کار freeze را انجام می دهد با این تفاوت که همه قسمتها می توانند جداگانه اسکرول ( بالا و پایین ) شوند

۵- با هزار مکافات یک فایل درست می کنی حالا باید از اون محافظت کنید از چی خوب معلومه از چشم های کنجکاو و احیانا تغییرات عمدی در فایل. چه کنیم ؟ راهش اینه که از خود اکسل کمک بخواهیم.برای این کار اگه تا به حال فایل خودتون رو ذخیره نکردید فایل خودتون رو با استفاده از file و save ذخیره کنید. اما قبل از اینکه نامی برای فایل بدهیم و اینتر را بزنیم بهتر است که در پنجره باز شده در قسمت tools گزینه General Options را انتخاب کنید در کادر باز شده دو فیلد خالی وجود دارد در فیلد بالا رمز باز کردن را وارد کنید اگر کسی این رمز را نداشته باشد نمی تواند آن فایل را باز کند. در کادر دوم هم رمز تغییر را وارد کنید. یعنی همه بتوانند از فایل استفاده کنند اما اجازه تغییر در فایل را نداشته باشند.با تعیین یک یا هر دو تا رمز می توان امیدوار بود که زحمت شما محافظت شده به دست دیگران می رسد. البته این راهها از بیخ عمل می کنند یعنی یک فایل را می تونی باز کنی یا نمی تونی .اما راه دیگری در اکسل وجود دارد که دقیق تر و جزئی تر عمل می کند .بعدا راحع به اون صحبت می کینم.ببخشید که نکات من خیلی پیش پا افتاده اند

۶- ماکرو: ماکروها به ما اجازه می دهند که کارهای تکراری را با یک کلید ساده انجام دهیم.برای این کار باید ابتدا تمام کارهایی را که باید انجام دهیم کاملا در نظر داشته باشیم بعد باید شروع به ضبط ماکرو کنیم.برای این کار از منوی tools گزینه Macro و سپس Record New macroرا انتخاب می کنیم.در کادر بالا ابتدا نامی برای ماکرو در نظر می گیریم سپس مشخص می کنیم که این ماکرو در کجا ذخیره شود یعنی فقط در این فایل قابل اجرا باشد (This workbook) یا نه در تمامی فایل های دیگر نیز بتوان از آن استفاده کرد (personal macro) در قسمت تعیین کلید میانبر دقت کنید که از چه حرفی استفاده می کنید حرف فارسی یا انگلیسی. در ضمن دقت کنید که کلید میانبر شما با کلیدهای میانبر در اکسل یکی نباشد چون در این مورد اکسل هیچ پیام هشداری نمی دهد.با کلیک روی ok مراحل ضبط آغاز می شود البته نگران نباشید زمان ضبط نمی شود یعنی فکر نکنید که اگرضبط ماکروی شما خیلی طول بکشد حتما ماکروی حجیمی خواهید داشت نه این طور نیست در ضبط ماکرو فقط کلیک ماوس مد نظر است یعنی هر کاری که شما با ماوس انجام دهید در برنامه ضبط می شود.مثلا من در نمودارهایی که گفتم بعد از شروع ضبط ماکرو شروع کردم به انجام تغییرات در نمودارم.یعنی هر کاری که قرار بود در مورد تمام نمودارها انجام شود را در ماکرو ضبط کردم.بعد از اتمام کار روی stop recording(دکمه مربع در نوار ابزار باز شده) را فشار می دهیم.و تمام.ماکرو آماده اجرا است. روی قسمت بعدی که می خواهید در آن تغییرات را اعمال کنید قرار بگیرید ( مثلا نمودار بعدی ) بعد کلید میانبری که برای ماکرو تعریف کردیم را فشار دهید(ctrl+هر حرفی که وارد کرده اید) در این زمان ماکرو اجرا می شود و تمام تغییرات مورد نظر اعمال می شود فوق العاده است نه! برای دیدن لیست ماکروها به منوی tools و ماکرو و سپس ماکرو بروید می دونم که می دونی

۷- یه نکته خیلی ساده....میدونید F4 چی کار می کنه ؟

آخرین کاری را که در اکسل ( یا هر برنامه آفیس) انجام داده اید  دوباره تکرار می کند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

conditional formating

می خواهیم در مورد فرمت شرطی صحبت کنیم منوی format و گزینه conditional formating مثلا می خواهیم برای اکسل در رنگ و نوع خط و ... بسته به داده موجود در سلول شرط بگذاریم برای اینمنظور روی سلول کلیک می کنیم و بعدمنوی بالا را باز می کنیم در اینجا تعیین می کنیم که میخواهیم شرط را فرمولی بگذاریم یا نه به طور دستی . فعلا دستی را امتحان می کنیم برای این کار cell value is را انتخاب می کنیم در کادر بعدی تعیین می کنیم که می خواهیم داده ما اگر کوچکتر بود یا مثلا در بین دو عدد بود و یا ... شرط ما اجرا شود برای این کار مثلا between را انتخاب می کنیم و دو عدد حد بالا و حد پایین خود را در دو کادر بعدی وارد می کنیم بعد روی format کلیک می کنیم و نوع رنگ و نوع خط را برای این شرط تعیین می کنیم البته می توان تاسهشرط ری یک سلول اعمال کرد برای این کار روی Addکلیک کنیدتا کادر شرطی دیگری باز شود.در حالت فرمولی روی مرع انتهای کادر کلیک کنید وروی سلول یا سلولهای مود نطر خود درگ کنید تا انتخاب شوند سپس شرط خوئ رادر مقابل عبارت موجود در کادر واردکنید مثلا ۱۵> بعد هم که تعیین فرمت . بعد از این اگر عدد موجود در سلول مزبور از ۱۵ کوچکتر باشد فرمت مورد نظر اعمال می شود این گزینه راهی مفیدبرای تشخیص داده های اشباهی است آماریها بهتر می دانند این طور نیست؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paste special

 تا حالا با گزینه paste special کار کردید خیلی امکان مفیدی است می دانیم که یک سلول فقط حاوی داده نیست بلکه دارای فرمت نیز هست مثلا رنگ نوشته رنگ پس زمینه  نوع خط و قفل بودن ....اما گاهی شاید ما بخواهیم از یک سلول چیزی غیر از داده اونو روی سلول دیگه ای کپی کنیم اینجا این گزینه بهکار می آید.برای استفاده از این گزینه باید به صورتعادی سلول را کپی کنید اما برای paste  باید از گزینه

 edit---->paste special استفاده کنیم حال به توضیح موارد موجود در این پنجره می پردازیم:

در قسمتPaste

All:همه محتویات سلول اعم از داده و فرمت

fomulas:فقط فرمولهای سلول

Values:فقط مقادیر سلول (فرض کنید که در یک سلول یک عدد تصادفی تولید کرده اید حال برای داشتن فقط مقدار این فرمول از این گزینه استفاده می کنیم در غیر این صورت فرمول نیز کپی شده و مقدار سلول جدید مثل سلول ابتدایی رندوم خواهد بود)

Formats:فقط فرمت ها و شکلبندی سلول

Comments:فقط توضیحات سلول

Validation:فقط شرطهای موجود در سلول

All except borders:همه موارد غیر از کادرها

Column Withs: پهنای سون را مانند ستون مبدا تغییر می دهد

Formulas and numbers formats: فقط فرمولها و فرمت اعداد .نه فرمت همه موارد

Values and number format:مقادیر فرمت اعداد

در قسمت Operation:در این قسمت اگر در سلولی که می خواهیم اطلاعات را در آنجا کپی کنیم اعدادی موجود باشند می توانیم با اعداد قبلی روی این اعداد عملیات ریاضی زیر را انجام دهیم

None: هیچ عمل ریاضی

Add:با این اعداد جمع می شوند

Subtract:منها می شوند

Mltiply:ضرب

Divide: و تقسیم می شوند

Skip blanks:اگر در ناحیه ای که مبدا هست و از آنجا کپی برداری می کنیم اگر چند سلول خالی باشند و در ناحیه مقصد اعدادی موجود باشند با این گزینه از حذف شدن اعداد  جایگزینی آنها با سلول های خالی جلوگیری به عمل می آید

Traspose: مثل ماتریس عمل می کند یعنی ناحیه کپی شده را وارونه می کند و بعد در ناحیه مورد نظروارد می نماید

Paste Link:گزینه ای مفید برای لینک کردن داده های مقصد به داده های مبدا اگر داده های مبدا تغییر کنند بلافاصله داده های مقصد نیز تغییر خواهند کرد
سوالات اکسل خود را در بخش نظرات همین مطلب  از ما بپرسید

لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است.هرگونه کپی برداری ممنوع میباشد 

  • پاتوق مقالات شما